دانلود با لینک مستقیم فایل پرسش نامه مقایسه نگرش مدیران ارشد و کارکنان روابط عمومی های ادارات دولتی در خصوص وظایف روابط عمومی

لینک دانلود

پرسش نامه مقایسه نگرش مدیران ارشد و کارکنان روابط عمومی های ادارات دولتی در خصوص وظایف روابط عمومی

دانلود پرسش نامه با موضوع مقایسه نگرش مدیران ارشد و کارکنان روابط عمومی های ادارات دولتی در خصوص وظایف روابط عمومی،
در قالب docx و در 5 صفحه، قابل ویرایش.
 

توضیحات:
پرسش نامه پیش رو، با توجه به پژوهش ها و یافته های قبلی محققان در زمینه مقایسه نگرش مدیران ارشد و کارکنان روابط عمومی های ادارات دولتی، در خصوص وظایف روابط عمومی جمع آوری شده و با توجه به محتوا و فرضیه پژوهش، به سه دسته کلی تقسیم گردید. سپس با راهنمایی استاد، سؤالات به 30 سوال بسته شد. ضمناً تعدادی سوال، مرتبط با اطلاعات شخصی پاسخگویان  نیز در  ارتباط با فرضیه در پرسش نامه گنجانیده شد که در پاسخ های مربوط پنج گزینه کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالم، کاملاً مخالفم، برای هر پرسش به عنوان پاسخ آورده شده است.

روائی پرسش نامه:
به منظور روائی پرسش نامه، تعدادی از پرسش نامه ها به همراه اهداف و فرضیات تحقیق‌ در بین برخی از اساتید و کارشناسان توزیع گردید که پس از دریافت نقطه نظرات، در تعدادی از سوالات اصلاحات لازم به عمل آمد و اطمینان حاصل شد که سوالات مطرح شده در پرسش نامه، دقیقاً همان خصوصیات مورد نظر محقق را در تحقیق‌ اندازه گیری کرده است .

پایائی پرسش نامه:
برای سنجش پایائی پرسش نامه این تحقیق،‌ یک پیش آزمون انجام گیرد که در آن 15 نفر از جامعه آماری تحقیق‌ به طور تصادفی انتخاب شده است. سپس پرسش نامه های مورد نظر از طریق مصاحبه محقق با ایشان تکمیل گردید. پرسش های مورد نظر به کامپیوتر منتقل شده و از طریق نرم افزار آماری spss مورد سنجش قرار گرفت. در پژوهش حاضر آلفاي كرونباخ اين پرسش نامه محاسبه و 68/0 به دست آمد.
پرسش نامه مقایسه نگرش مدیران ارشد و کارکنان روابط عمومی های ادارات در خصوص وظایف روابط عمومی، از 30 سوال تشکیل شده است که با پنج گزینه کاملاً مخالفم، مخالفم، تقریباً مخالفم، موافقم، کاملاً موافقم را بررسی می کند.
سوال های 2،3،7،9،12،16،18،21،25،26 به نگرش کارکنان روابط عمومی ادارات در خصوص وظایف روابط عمومی مرتبط است و سوال های 1،6،10،13،14،17،19،24،28،29 به نگرش مدیران ارشد روابط عمومی ادارات در خصوص وظایف روابط عمومی و سوال های 4،5،8،11،15،20،22،23،27،30 به نقش عوامل موثر بر توانمندسازی و توسعه جايگاه روابط عمومی های ادارات  مرتبط هستند.

لینک دانلود

مطالب دیگر:
پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 پرسشنامه هوش فرهنگی پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری پرسشنامه مدیریت سایبرنتیک پرسشنامه جو اخلاقی کاری پرسشنامه هوش هیجانی شوت پرسشنامه عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی پرسشنامه تعهد عاطفی پرسشنامه فرسودگی شغلی پرسشنامه گرایش به بوروکراسی پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن پرسشنامه بیگانگی سازمانی پرسشنامه عملکرد شرکتهای بیمه ای پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت تحقيق هوش هيجاني بهمراه پرسشنامه تحقيق پيرامون استرس بهمراه پرسشنامه تحقيق همبستگي بين اختلافات خانوادگي و افت تحصيلي بهمراه پرسشنامه تحقيق راههاي روابط زناشويي موفق بهمراه پرسشنامه تحقيق رابطه نوع مديريت آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بهمراه پرسشنامه تحقيق افسردگي بهمراه پرسشنامه تحقيق ارزیابی فعالیت های یونیسف در بم و زرند در ارتباط با مراکز دوستدار کودک بهمراه پرسشنامه ها تحقيق بررسي رغبتهاي شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادي بهمراه پرسشنامه تحقيق بررسي هوش هيجاني در رابطه با سلامت رواني بهمراه پرسشنامه تحقيق بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه بهمراه پرسشنامه تحقيق اثرات تكليف شب براي دانش آموزان بهمراه پرسشنامه تحقيق مشاجره و اختلافات زوجين بهمراه پرسشنامه تحقيق بررسي مشكلات تحصيلي ناشي از تحميل رشته از سوي والدين و عواقب آنها بهمراه پرسشنامه پرسشنامه سنجش رضايت شغلي پرسشنامه ارزش های اخلاقی در سازمان پرسشنامه ارزش های شخصی مقایسه تأثیر الگوی مبتنی بر روش مشارکتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی+ پرسشنامه 177صفحه ای پرسشنامه عملکرد مدیران پرسشنامه توانایی فراشناخت پرسشنامه عملکرد دبیران تربیت بدنی پرسشنامه استاندارد آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود پرسشنامه باورهای معرفت شناختی پرسشنامه سلامت اجتماعی تحقیق اعتباریابی و هنجارسازی پرسشنامه نقش جنسیتی (بم) در دانش آموزان سوم راهنمایی مدارس دولتی... پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی (شوت و همکاران) پرسشنامه ارزش های شخصی ‏ پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس ‏ پرسشنامه مقیاس سازگاری اجتماعی‎ ‎پی کل و ویسمن ‏SAS پرسشنامه اثربخشی معلم پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیدمن پرسشنامه استاندارد عملکرد بانک پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر) پرسشنامه استاندارد بلوغ فردی در سازمان پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (GBI) پرسشنامه هوش فرهنگی (آنگ و همکاران) پرسشنامه استاندارد نگرش مسئولیت (سالکووسکیس و همکاران) پرسشنامه استاندارد هویت ورزشی (برور و همکاران) پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف (کاشدان و همکاران) پرسشنامه خود تاب آوري (كلاهنن) پرسشنامه حمایت سازمانی (آیزنبرگر و همکاران) پرسشنامه معناي زندگی (استگر، فريزر، اويشی و کالر) پرسشنامه اعتماد سازمانی (الونن و دیگران) پرسشنامه چابکی سازمانی پرسشنامه بلوغ شغلی کارکنان (ایزدی یزدان آبادی، 1385) پرسشنامه استاندارد سبك دلبستگي (هزن و شيور) پرسشنامه ادراک تعامل اجتماعی (گلاس و همکاران، 1982) پرسشنامه خودشکوفایی پرسشنامه ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون و کوهن، 2001) پرسشنامه استاندارد الگوهای ارتباطی زوجین (کریستنسن و سالاوی، 1984) پرسشنامه استاندارد سازگاری زن و شوهر (گراهام اسپانیر، 1976) پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی (هودسن) پرسشنامه استاندارد احساس غربت پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی (هارتر، 1980) پرسشنامه استاندارد خدمات آنلاین بانکداری پرسشنامه استاندارد خلاقیت (دکتر سلطانی) پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان پرسشنامه اعتیاد به اینترنت (كيمبرلي يانگ، 1998) پرسشنامه استاندارد امید به زندگی (اشنایدر، 1991) پرسشنامه استاندارد انسجام درونی (ارقبایی و همکاران، 1392) پرسشنامه استاندارد باورهای غیرمنطقی (جونز، 1969) پرسشنامه استاندارد بلوغ عاطفي (یاشویر سینک و بهارگاوا) پرسشنامه استاندارد بهزیستی ذهنی (کی یز و ماگیارمو، 2003) پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی (پورتر) پرسشنامه حالت های مثبت روانشناختی پرسشنامه حس فناناپذیری نمادین پرسشنامه ارزيابي بهره وري در شركت ها پرسشنامه معلم فکور پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس پرسشنامه سرمایه اجتماعی پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش پرسشنامه تفکر استراتژیک پرسشنامه ارزش ها پرسشنامه مهارت های بین فردی پرسشنامه مدیریت عواطف (هیجان ها) پرسشنامه اصلاح عملکرد پرسشنامه باورهای خودشکوفایی پرسشنامه پیروزی- پیروزی (برد- برد) پرسشنامه تفکر خلاق پرسشنامه باورهای خودابرازی پرسشنامه خوش بینی- بدبینی پرسشنامه روشهای مشاوره پرسشنامه سبک های نفوذ (تأثیرگذاری) پرسشنامه نیم کره راست مغز- نیم کره چپ مغز پرسشنامه موفقیت در حل مسائل بین افراد پرسشنامه شایستگی مربی