دانلود با لینک مستقیم فایل بسترهای نوین بهره گیری از استعدادها

لینک دانلود

بسترهای نوین بهره گیری از استعدادها

دانلود مقاله با موضوع ،
در قالب pdf و در 31 صفحه، شامل:

استعداد برتر و نخبه کیست؟
سوالات مهم
دره سیلیکون: محیط مورد علاقه استعدادهای برتر
برخی از آمارهای عملکردی
شبکه ها و اثر شبکه ای بی نظیر
عوامل موفقیت دره سیلیکون
تمایلات کلیدی استعدادهای برتر
مدل دره سیلیکون قابل تقلید است؟
دیدمان نوآوری بسته
دیدمان نوآوری باز
مقایسه دو دیدمان باز و بسته
برخی از مزایا
اتصال و توسعه
مکانیزم های اصلی حل مسأله توسط استعدادها
اهرم های مدیریتی برای اتصال و توسعه
همه گیری و گسترش رسانه های اجتماعی
نگاهی کارکردی به رسانه اجتماعی
اینوسنتیو
چشم انداز و مأموریت
فرآیند کلی حل مسأله
نمونه ای از چالش ها
منافع برجسته برای مشتریان
برخی از مشتریان
شبکه جهانی استعدادهای اینوسنتیو
برخی آمارهای جالب
نمونه کاربرد در حوزه عمومی- حاکمیتی
برای آینده موفق چه باید کرد؟

لینک دانلود

مطالب دیگر:
اهمیت حفظ استعدادها بسترهای نوین بهره گیری از استعدادها