دانلود با لینک مستقیم فایل كليه نقشه هاي سازه اي ساختمان 9 طبقه

لینک دانلود

كليه نقشه هاي سازه اي ساختمان 9 طبقه

اين فايل حاوي نقشه طراحي شده در نرم افزار اتوكد مي باشد كه شامل نقشه هاي زير است :
پلان پي و جزئيات اجرايي نوارها
پلان جزئيات اجرايي ستونها
پلان جزئيات اجرايي ديوارهاي برشي
پلان تير ريزي سقف طبقات
پلان جزئيات اجراي تيرهاي سقف طبقات
پلان جزئيات اجرايي پله
پلان اجرايي تيرچه هاي سقف طبقات

لینک دانلود

مطالب دیگر:
نقشه هاي سازه اي ساختمان 9 طبقه فلزي نقشه هاي سازه اي ساختمان 9 طبقه بتني كليه نقشه هاي سازه اي ساختمان 9 طبقه